Her er noen av våre prosjekter.

blå pil

Våre prosjekter.

blå pil

Kunde:

SalesJobs

Opp­drag:
Salesjobs øns­ket hjelp til redesign av sin visuelle pro­fil. Vi val­gte å gjøre en full rebrand­ing da tidligere logo og nett­side var noe utdatert. Vi har bistått dem med logo og pro­fil­man­u­al samt redesign av nettsi­den.

Nett­side: www.salesjobs.no

Kunde:

Straand Hotell

Opp­drag:
Straand Hotell ønsker å bli mer syn­lig for det yngre pub­likum, og for å opp­nå dette har vi gjort en rebrand­ing av hotel­lets visuelle pro­fil. I til­legg er vi i gang med redesign av nettsi­den, slik at den blir mer mobiltil­pas­set og bruk­er­vennlig. I sosiale medi­er bistår vi hotel­let med råd­givn­ing og opplæring, samt annon­ser­ing.

Face­book: Straand Hotel, Vrå­dal

Kunde:

Trend Sko

Opp­drag:
Trend­sko skal bli best på dig­i­tal kom­mu­nikasjon i sosiale medi­er for sine kun­der, bygge omdømme og være syn­lige. Vi bistår dem som strate­gisk råd­giv­er og med drift av sosiale pro­fil­er på Face­book og Insta­gram.

Face­book: Trend­sko

Kunde:

Crane­mas­ter

Opp­drag:
Crane­mas­ter øns­ket en nett­side som viste deres pro­duk­ter på en enklere måte med nytt design. De øns­ket å få en løs­ning hvor de selv kunne gjøre opp­da­teringer i etterkant. I pros­jek­tet job­bet vi tett sam­men og fordelte opp­gaver, noe som igjen førte til at Crane­mas­ter fikk opplæring under­veis på løs­nin­gen.

Nett­side: www.cranemaster.com

Kunde:

Fag­møbler

Opp­drag:
Fag­møbler Tøns­berg har et mål om å bli syn­ligere for sine kun­der i sosiale medi­er, og skape engas­je­ment. Vi bistår dem med markeds­føring og drift på Face­book, samt dig­i­tal kom­mu­nikasjon og annon­ser­ing.

Face­book: Fag­møbler Tøns­berg

Kunde:

Tvetene
Blom­stersen­ter

Opp­drag:
Tvetene øns­ket å bli syn­ligere for kun­dene sine, og bygge omdømme, i dig­i­tale kanaler. I 2015 fly­t­tet vi sam­men deres markeds­føring fra tradis­jonelle til dig­i­tale kanaler. Vi fungerte som hage­sen­terets markedss­jef, med en Inbound Mar­ket­ing strate­gi fokusert på sosiale medi­er, nett­side, video og nyhets­brev.

Face­book: Tvetene Blom­stersen­ter AS

Kunde:

Nor­stamp

Opp­drag:
Nor­stamp øns­ket en tydeligere og mer mark­ert posisjon i markedet. Dette løste vi gjen­nom en ny og mer syn­lig nett­side. Hov­ed­fokuset til kun­den var å vise hvem Nor­stamp er, hvem deres kun­der er, og hva de står for som bedrift.

Nett­side: www.norstamp.no

Kunde:

Crane­mas­ter

Opp­drag:
Crane­mas­ter øns­ket en nett­side som viste deres pro­duk­ter på en enklere måte med nytt design. De øns­ket å få en løs­ning hvor de selv kunne gjøre opp­da­teringer i etterkant. I pros­jek­tet job­bet vi tett sam­men og fordelte opp­gaver, noe som igjen førte til at Crane­mas­ter fikk opplæring under­veis på løs­nin­gen.

Nett­side: www.cranemaster.com

Kunde:

SalesJobs

Opp­drag:
Salesjobs øns­ket hjelp til redesign av sin visuelle pro­fil. Vi val­gte å gjøre en full rebrand­ing da tidligere logo og nett­side var noe utdatert. Vi har bistått dem med logo og pro­fil­man­u­al samt redesign av nettsi­den.

Nett­side: www.salesjobs.no

Kunde:

Fag­møbler

Opp­drag:
Fag­møbler Tøns­berg har et mål om å bli syn­ligere for sine kun­der i sosiale medi­er, og skape engas­je­ment. Vi bistår dem med markeds­føring og drift på Face­book, samt dig­i­tal kom­mu­nikasjon og annon­ser­ing.

Face­book: Fag­møbler Tøns­berg

Kunde:

Straand Hotell

Opp­drag:
Straand Hotell ønsker å bli mer syn­lig for det yngre pub­likum, og for å opp­nå dette har vi gjort en rebrand­ing av hotel­lets visuelle pro­fil. I til­legg er vi i gang med redesign av nettsi­den, slik at den blir mer mobiltil­pas­set og bruk­er­vennlig. I sosiale medi­er bistår vi hotel­let med råd­givn­ing og opplæring, samt annon­ser­ing.

Face­book: Straand Hotel, Vrå­dal

Kunde:

Tvetene
Blom­stersen­ter

Opp­drag:
Tvetene øns­ket å bli syn­ligere for kun­dene sine, og bygge omdømme, i dig­i­tale kanaler. I 2015 fly­t­tet vi sam­men deres markeds­føring fra tradis­jonelle til dig­i­tale kanaler. Vi fungerte som hage­sen­terets markedss­jef, med en Inbound Mar­ket­ing strate­gi fokusert på sosiale medi­er, nett­side, video og nyhets­brev.

Face­book: Tvetene Blom­stersen­ter AS

Kunde:

Trend Sko

Opp­drag:
Trend­sko skal bli best på dig­i­tal kom­mu­nikasjon i sosiale medi­er for sine kun­der, bygge omdømme og være syn­lige. Vi bistår dem som strate­gisk råd­giv­er og med drift av sosiale pro­fil­er på Face­book og Insta­gram.

Face­book: Trend­sko

Kunde:

Nor­stamp

Opp­drag:
Nor­stamp øns­ket en tydeligere og mer mark­ert posisjon i markedet. Dette løste vi gjen­nom en ny og mer syn­lig nett­side. Hov­ed­fokuset til kun­den var å vise hvem Nor­stamp er, hvem deres kun­der er, og hva de står for som bedrift.

Nett­side: www.norstamp.no