Ønsker du å jobbe med oss?

blå pil

Ønsker du å jobbe med oss? Bruk de beste hodene få best resultat!

blå pil

Vegard Angen Johnsen

Daglig led­er

vegard@sensekommunikasjon.no

90 50 69 51

Silje Tvetene Langerud

Strate­gisk rådgiver/ sosiale medi­er

silje@sensekommunikasjon.no
92 83 44 72

Helene Nygård

Markedss­jef

helene@sensekommunikasjon.no

94 87 64 46

Olav Haugen

Utvikler/ web/ sosiale medi­er

olav@sensekommunikasjon.no
40 49 96 24

Håkon Andersen

Styreformann/ Part­ner

haakon@sensekommunikasjon.no
915 55 477

Er du vår nye kollega?

Vegard Angen Johnsen

Daglig led­er

vegard@sensekommunikasjon.no

90 50 69 51

Silje Tvetene Langerud

Strate­gisk rådgiver/ sosiale medi­er

silje@sensekommunikasjon.no
92 83 44 72

Helene Nygård

Markedss­jef

helene@sensekommunikasjon.no

94 87 64 46

Olav Haugen

Utvikler/ web/ sosiale medi­er

olav@sensekommunikasjon.no
40 49 96 24

Håkon Andersen

Daglig led­er

haakon@sensekommunikasjon.no
915 55 477

Er du vår nye kollega?

Vegard Angen Johnsen

Daglig led­er

vegard@sensekommunikasjon.no

90 50 69 51

Silje Tvetene Langerud

Strate­gisk rådgiver/ sosiale medi­er

silje@sensekommunikasjon.no
92 83 44 72

Håkon Andersen

Styreformann/ Part­ner

haakon@sensekommunikasjon.no
915 55 477

Helene Nygård

Markedss­jef

helene@sensekommunikasjon.no

94 87 64 46

Olav Haugen

Utvikler/ web/ sosiale medi­er

olav@sensekommunikasjon.no
40 49 96 24

Er du vår nye kollega?