Vi har spesialisert oss på sosiale medier.

blå pil

La våre dig­i­tale hoder jobbe for din dig­i­tale vekst. Vi er gode til å se muligheter, og gir deg og din bedrift de rik­tige rådene innen dig­i­tal markeds­føring. Sense Kom­mu­nikasjon er en liten gjeng som er dedik­erte, og vi job­ber for å gi din bedrift bedre avkast­ning på markeds­førin­gen!

Kontakt oss

Vårt kontor

Nedre Hjel­le­gate 18, Skien
3724 Skien, Norge
91 55 54 77
94 87 64 46
hei@sensekommunikasjon.no

Kontakt oss