Vil du få en gratis sjekk av din digitale markedsføring?

blå pil

Vil du få en gratis sjekk av din digitale markedsføring?

blå pil

Ja takk, send meg en gratis sjekk!

Du får svar i løpet av 1–2 dager.

Hva får du, og hvor­for trenger du det?

GRATIS SJEKK

Gratis sjekk av din digitale markedsføring

hva får du, og hvor­for trenger din bedrift det?

Det er vik­tig i dagens dig­i­tale sam­funn at din bedrift gjør en god jobb med den dig­i­tale markeds­førin­gen, er konkur­ransedyk­tige og kom­mu­nis­er­er rik­tig og aktivt med kun­dene i ulike kanaler. Gjør dere dette rik­tig? Sosiale medi­er som Face­book, og nettsider, er noen av de beste kana­lene å benytte for å bygge omdømme, syn­lighet og god kom­mu­nikasjon. Vi ønsker å hjelpe din bedrift ved å gi en pekepinn på hva dere gjør bra og hva som kan forbedres i disse kana­lene, da vi vet at de enkle rådene ofte kan gjøre en stor forskjell!

I vår gratis sjekk vil du få en oversikt over:

Nettside:

  • mobil­venn­lighet
  • ytelse
  • SEO
  • sikker­het

Facebook:

  • generelle obser­vasjon­er og tips
  • start­si­den / om dere (iden­titet)
  • aktivitet
  • respons