Blogg

blå pil

La våre dig­i­tale hoder jobbe for din dig­i­tale vekst. Vi er gode til å se muligheter, og gir deg og din bedrift de rik­tige rådene innen dig­i­tal markeds­føring. I denne bloggen vil vi gi deg tips og råd om hva vi men­er er vik­tig å fokusere på innen markeds­føring i dig­i­tale medi­er.

Hva kjennetegner en god nettside?

av Christi­na Skårhaug Ander­sen | 23 okt, 2017 | Nettsider Hva kjen­neteg­n­er en god nett­side? Ja, hva er en god nett­side? Mange tenker at det han­dler om utseende, alt­så grafisk lay­out eller om den er respon­sivt tilpas­set og fun­ger­er på mobil. Dette er selvføl­gelig…

les mer