Vi er gode til å se muligheter, og gir deg og din bedrift de rik­tige rådene innen dig­i­tal markeds­føring. I denne bloggen vil vi gi deg tips og råd om hva vi men­er er vik­tig å fokusere på innen markeds­føring i dig­i­tale medi­er.

Hvordan kan Chat Bot kan hjelpe din bedrift?

Hvordan kan Chat Bot kan hjelpe din bedrift?

av Mario A. Vasquez | 24 jan, 2018 | Sosiale Medi­er Face­book Mes­sen­ger Bot: Tips   Det er vik­tig å holde seg opp­datert på sosiale mediers kon­stante endringer, vi dig­ger sosiale medi­er og sug­er til oss nye tren­der og infor­masjon nesten som en svamp. . Vi…

les mer
Hvordan lage kreative videoannonser?

Hvordan lage kreative videoannonser?

av Mario Vasquez |9 jan, 2018 | Sosiale Medi­er Annon­sere med video­er på Face­book? Det er en egen kun­st­form å fortelle his­to­ri­er på mobil, og den dri­ves av per­son­er som vel­ger hva de ser på, og hvor lenge. Jo raskere videoan­non­sen din formi­dler bud­skapet ditt og fanger…

les mer

Hva kjennetegner en god nettside?

av Christi­na Skårhaug Ander­sen | 23 okt, 2017 | Nettsider Hva kjen­neteg­n­er en god nett­side? Ja, hva er en god nett­side? Mange tenker at det han­dler om utseende, alt­så grafisk lay­out eller om den er respon­sivt tilpas­set og fun­ger­er på mobil. Dette er selvføl­gelig…

les mer