SOSIALE MEDIER

Vi er din markedssjef i sosiale medier.

Med våre rådgivningstjenester er vi den oppdaterte brikken som spiller markedsteamet ditt gode. Digital annonsering baserer seg på tradisjonell markedsføring, men bruker teknologi som det viktigste verktøyet for å bygge merkevarer og selge produkter. I tillegg skiller den seg ut ved at målbarhet og dokumenterte resultater står i sentrum og styrer aktivitetene.

Ikon Sosial strategi i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon

SOSIAL STRATEGI

SOSIAL STRATEGI

En sosial strategi er en plan/oversikt over hva vi og/eller kunden skal produsere fremover, og kan lages på tvers av alle sosiale medier, samt andre plattformer som nettside, blogg og kampanjer. Et årshjul, innholdsproduksjon, publiseringsplan og omdømmebyggende strategi er bare noen av elementene en sosial strategi vil inneholde.

Ikon Drift av sosiale profiler og produksjon i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon.

DRIFT AV SOSIALE PROFILER

DRIFT AV SOSIALE PROFILER

Vi kan ta hånd om og tilby full drift av dine sosiale medier, med kontinuerlig analyse, forbedring og rapportering. Her legger vi inn oppdateringer, følger opp kundeservice, henvendelser og tilstedeværelse, samt annonsering slik at flere kunder finner din bedrift og dine produkter/tjenester. Potensielle kunder ønsker å bli kjent med deg, din hverdag og fagkunnskap.

Ikon innholdsplan og produksjon i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon.

INNHOLDSPLAN/PRODUKSJON

INNHOLDSPLAN/PRODUKSJON

En innholdsplan tar utgangspunkt i strategi og kan lages på tvers av ulike plattformer og medier etter din bedrifts behov og ønsker. Her lager vi årshjul, måneds- og ukesplaner, slik at du alltid har oversikt over oppgaver og fokusområder. I produksjon av innhold fokuserer vi på å følge en god blanding av de 4 F’ene; Feelgood, Faglig, Festlig og Fargerikt.

Ikon Kampanjesider / landingssider i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon

KAMPANJESIDER

KAMPANJESIDER

Kampanjesider, også kalt landingssider, kan være del av en nettside, Facebook-side eller frittstående side i en kampanje. En kampanjeside har til hensikt å få forbrukeren til selv å ta kontakt med din bedrift. Potensielle kunder som er interessert utfører en ønsket handling som å lese, registrere informasjon i et skjema eller kjøpe.

Ikon Annonsering i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon.

ANNONSERING

ANNONSERING

Digital annonsering baserer seg på tradisjonell markedsføring, men skiller seg ut ved at målbarhet, analyse og dokumenterte resultater står i sentrum og styrer aktivitetene. Essensen ligger i å finne et budskap, sette mål og definere målgruppe.

Ikon Rådgivning og kommunikasjonsstrategi i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon.

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Handler om å nå ut til kunden på kundens språk, der kunden er. Hvordan snakke med kunden i tradisjonell markedsføring (som papir og avis) versus digitalt (som blogg, nettside, sosiale medier). Vi hjelper deg å sette dette i et system for å tilby en helhetlig kommunikasjon til dine kunder.

Ikon Overvåkning i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon

OVERVÅKNING

OVERVÅKNING

Overvåkning av sosiale medier, nettsideaktivitet og annonsering kan gjøres ved å følge, og svare på “Social mentions”. Vær tilstede når en person nevner din bedrift eller dine produkter i sosiale medier. Overvåkning kan også innebære analyse, forbedring og rapportering av nåværende kampanjer.

Ikon Analyse i Sosiale medier, Sense Kommunikasjon

ANALYSER

ANALYSER

Analyser gjøres for å finne mønstre i data og trafikk i ulike medier og kampanjer. Resultatene kan rapporteres f.eks. ukentlig eller månedlig. Data fra kilder som nettsider, sosiale medier, annonser og liknende gjennomgås i verktøy som Google Analytics, Facebook Insights, Instagram insights og andre. Vi ser på trender, lager rapporter og evaluerer resultatene.

Usikker på hvem vi er?

Test kjemien i en rådgivningstime her!

Første rådgivningstime er gratis for nye kunder.